Amsterdam Plaza
Bedrijven

Remedial Teaching Rotterdam

Hulp op maat met remedial teaching Rotterdam

Heeft uw kind op de basisschool of in het middelbaar onderwijs moeite met lezen en rekenen? U kunt hem of haar snel verder helpen met behulp van remedial teaching in Rotterdam. Een remedial teacher van Preclarum heeft de kennis om kinderen met leer- en gedragsproblemen te ondersteunen. Zo kan de docent uw kind begeleiden als er bijvoorbeeld sprake is van autisme of dyslexie.

Gediplomeerde remedial teacher in Rotterdam

De remedial teachers van Preclarum zijn gecertificeerde docenten die vaak breed zijn opgeleid. Zij hebben veel ervaring en kunnen uw kind gericht verder helpen met zijn schoolloopbaan. Als u hiervoor toestemming geeft, dan werkt de docent samen met de basisschool om informatie uit te wisselen. Nadat het niveau van uw kind is vastgesteld, bekijkt de trainer hoe uw kind de stof het beste kan leren en wat de reden is dat het leerproces vaak spaak loopt. De Preclarum trainer voor remedial teaching Rotterdam stelt vervolgens een handelingsplan op, dat is afgestemd op de behoeften van uw zoon of dochter.

Met bijles Rotterdam snel vooruitgang boeken

Als uw kind inhoudelijke hulp nodig heeft voor een bepaald vak, dan is niet remedial teaching, maar bijles een goede oplossing. De docent geeft dan extra lessen op het gebied van rekenen of taal, zodat de stof herhaald wordt. Over de onderdelen die het kind niet begrijpt, krijgt het extra uitleg en maakt het extra oefeningen. Tijdens een bijles Rotterdam door een gediplomeerde trainer van Preclarum krijgt uw zoon of dochter veel persoonlijke aandacht. Doordat de docent met veel geduld en passie over het vak vertelt, wordt de kennis snel bijgespijkerd.

Als u op zoek bent naar bijles of remedial teaching in Rotterdam, dan kunt u kiezen uit lessen bij u thuis, op de basisschool of op het Westplein in Rotterdam centrum. Ook online begeleiding behoort tot de mogelijkheden, zodat er altijd een oplossing is die bij uw situatie past!

https://www.preclarum.nl/onderwijs/remedial-teaching-rotterdam

Gerelateerde artikelen

begeleiding van een Coach in Apeldoorn

De juiste schoenen voor jouw outfit vinden

Twinkly kerstverlichting van KerstverlichtingBuiten.com