Amsterdam Plaza
Image default
Toerisme

Onderzoek naar onveiligheidsgevoelens in Amsterdam

Als hoofdstad en grootste stad van Nederland draagt de gemeente Amsterdam een grote verantwoordelijkheid omtrent de veiligheid van de stad. Met bijna 900.000 inwoners en jaarlijks zo’n 22 miljoen bezoekers, is het een grote uitdaging om de veiligheid van de stad te waarborgen. In dit artikel leggen we de verschillende oorzaken bloot die bijdragen aan een onveilig gevoel in Amsterdam. Voordat we de oorzaken bespreken, is het goed om eerst de definitie van ‘onveilige gevoelens’ te beschrijven:

Definitie onveilige gevoelens

“Veiligheidsbeleving duidt ( … ) op de beleving van veiligheid van mensen in de ruimte waarin zij zich bewegen, zoals de eigen wijk, die aangetast kan worden door potentiële of directe dreiging van personen. De beleving of ook wel subjectieve veiligheid refereert aan de meer of minder bewuste ervaringen en interpretaties van een individu en daarmee samenhangende gedragingen, zoals het controleren van de dreiging door zelf voorzorgsmaatregelen te nemen.” (Vanderveen, 2002).

Bron: https://kennisopenbaarbestuur.nl/media/233676/Onveiligheidsgevoelens-in-Amsterdam_Quick-literatuurscan-voor-meting-onveiligheidsgevoelens.pdf

Redenen van onveiligheid

1.     Verkeersonveiligheid

Een van de belangrijkste oorzaken waarom Amsterdammers zich onveilig voelen in de stad is vanwege de verkeersveiligheid, of beter gezegd: verkeersonveiligheid. Slechts een kwart van de Amsterdamse bewoners raadt aan om in Amsterdam te gaan wonen als het om verkeersveiligheid gaat. Niet voor niets staat Amsterdam ook in de top-5 steden van Nederland met de meest geregistreerde verkeersongevallen.

2.     Jeugdoverlast

Jeugdoverlast is van alle tijden en ook anno 2022 ervaart Amsterdam onveiligheidsgevoelens vanwege de jeugd. Vrijwel alle wijken in Amsterdam hebben hier, variërend in heftigheid, mee te maken. Bewoners geven aan dat de overlast erg variërend is, denk hierbij aan geluidsoverlast, samenscholing, afvaloverlast maar ook intimidatie

3.     Criminaliteit

Criminaliteit is ook een reden waarom mensen zich onveilig kunnen voelen in Amsterdam. In 2020 werden er maar liefst 70.142 misdrijven vastgesteld en daarmee spant Amsterdam de kroon. De top-5 wordt gecomplementeerd door Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Eindhoven. Burgwallen-Nieuwe Zijde is de wijk met de meeste criminaliteit in Amsterdam en in IJburg Oost vindt de minste criminaliteit plaats.

4.     Onveiligheid op de werkvloer

Steeds meer werknemers worden het slachtoffer van een arbeidsongeval. De meeste van deze slachtoffers vonden plaats in de volgende sectoren: bouw, industrie, vervoer en opslag en de agrarische sector. Des te belangrijker het voor organisaties is om hun bedrijfsveiligheid in orde te hebben. Volg nu een BHV cursus in Amsterdam bij Vakles voor € 150,- all in. Na de cursus weet jij alles over EHBO, ontruimen, alarmeren, blussen en reanimeren.

5.     Sociale cohesie

Als laatste punt bespreken we in dit artikel gevoelens van onveiligheid wegens weinig sociale cohesie. Dit betekent simpelweg dat veel buurtbewoners elkaar niet kennen. Er is weinig betrokkenheid richting elkaar en ook vanuit de wijk zelf wordt er weinig gedaan om elkaar wel te ontmoeten. Ook kan er sprake zijn van burenruzies, wat mede bijdraagt aan een onveilig gevoel bij de omwonenden.