Amsterdam Plaza
Image default
Gezondheid

BHV cursus

BHV is een must!

Je bent eigenaar van een prachtig bedrijf of organisatie. Stel je voor dat er een calamiteit gebeurt. Dat is natuurlijk iets wat je absoluut niet wilt. De kans dat er echt iets gebeurt is klein, maar het komt wel dagelijks voor. Op het moment dat er wel iets gebeurt, wil je op je werknemers kunnen vertrouwen en dat ze weten hoe te handelen. Daar komt de bhv cursus om de hoek kijken.

Binnen een bedrijf is het verplicht om maatregelen getroffen te hebben wat betreft de bedrijfshulpverlening. De Nederlandse wet stelt vast dat er binnen een bedrijf altijd voldoende mensen met een bhv cursus aanwezig moeten zijn die snel in actie kunnen komen mocht dit nodig zijn. Dit betekent dan ook dat wanneer deze personen afwezig zijn vakantie er voldoende bhv’ers aanwezig moeten zijn. Het is dus erg belangrijk dat er binnen je bedrijf meerdere personen een bhv cursus gevolgd hebben.

Actie reactie

Bij incidenten of calamiteiten zijn de bhv’ers die personen die direct in actie komen. Binnen een bedrijfshulpverlening cursus leren ze hoe ze eerste hulp bij ongelukken moeten verlenen, hoe ze moeten optreden bij een brand en het evacueren en ontruimen van gebouwen. Wanneer er een reden tot evacuatie is zal de bhv’er de evacuatie gaan leiden en er zorg voor dragen dat een ieder die zich in het pand bevindt zo veilig mogelijk naar buiten kan komen. 
Daarnaast zal een bhv’er ook contact leggen met hulpdiensten.

Een goede bedrijfshulpverlening is van essentieel levensbelang voor je bedrijf. De schade zal beperkt blijven. Het werk kan namelijk snel hervat worden en slachtoffers zullen voorkomen worden. Zorg dus dat je voldoende mensen een bhv cursus laat volgen!