Amsterdam Plaza
Image default
Rechten

Civiele geschillen die een advocatenkantoor Amsterdam behandelt

Een advocatenkantoor in Amsterdam kan diverse zaken behandelen, van civiel tot strafrechtelijk. Als je te maken krijgt met transactie- of civiele kwesties, dien je juridisch advies in te winnen bij een advocatenkantoor voor civielrechtelijke procedures. Professionele advocaten geven je niet alleen juridisch advies. Ze kunnen je ook vertegenwoordigen in de rechtbank. Het belangrijkste doel van civiel procesrecht is het beslechten van geschillen over de rechten van individuen en organisaties. Het civiele rechtssysteem biedt een alternatief voor strafzaken om problemen op te lossen. Hier zijn voorbeelden van zaken die kunnen worden behandeld door advocatenkantoren voor civiele geschillen.

Advocatenkantoor Amsterdam behandelt letselschadeclaims

Een advocatenkantoor kan je helpen bij het claimen van een schadevergoeding wegens een ongeval. Als je bij een ongeval gewond bent geraakt, heb je mogelijk recht op vergoeding van je medische rekeningen, gederfd loon en andere kosten die verband houden met het incident. In deze gevallen eist een benadeelde een geldelijke schadevergoeding van een entiteit die nalatig was bij het veroorzaken van de verwonding. Advocaten voor civiele procesvoering kunnen je helpen bij het indienen van een rechtszaak tegen de persoon of entiteit die verantwoordelijk is voor je letsel.

Echtscheidingen en familierechtelijke geschillen

Een advocatenkantoor in Amsterdam van Advocatenkantoren.nl behandelt ook familierechtelijke geschillen. Als echtparen gaan scheiden, zijn ze het vaak oneens over hoe hun vermogen moet worden verdeeld en welke afspraken er moeten worden gemaakt over kinderen en partneralimentatie. Civiele procesadvocaten kunnen cliënten in deze situaties bijstaan. Ze zullen behulpzaam zijn bij het indienen van hun eigen rechtszaken of hen vertegenwoordigen in de rechtbank als ze door hun echtgenoot zijn aangeklaagd over deze zaken. Echtscheidings- en familierechtelijke geschillen kunnen ook betrekking hebben op ondernemers die gaan scheiden van hun zakenpartners.

Advocatenkantoor Amsterdam behandelt contract geschillen

Een advocatenkantoor Amsterdam kan je helpen bij het oplossen van alle kwesties die verband houden met contract geschillen. Wanneer een partij het einde van een contract niet nakomt, kan het proberen om schadevergoeding te vermijden door te beweren dat het niet verantwoordelijk was voor het niet nakomen van zijn verplichtingen onder de overeenkomst. Advocaten voor civiele procesvoering kunnen ervoor zorgen dat mensen die schade hebben geleden door de contractbreuk van een ander, een passende vergoeding voor hun verliezen krijgen. Een ander voorbeeld van dit geval is wanneer een bedrijf een contract aangaat met een ander bedrijf en het vervolgens niet nakomt. Het advocatenkantoor helpt je bij het oplossen van deze zaak.