Amsterdam Plaza
Image default
Bedrijven

Bezwaar maken WOZ waarde Amsterdam

De WOZ waarde Amsterdam is de waarde die de gemeente Amsterdam toekent aan een pand of een woning. De gemeenteraad stelt een tarief vast voor de OZB (ontroerendezaakbelasting) zodat bekend is hoeveel de eigenaar aan de gemeente moet gaan betalen. Hoe hoger de WOZ waarde, hoe hoger dus het te betalen bedrag voor de OZB. Daar blijft het echter niet bij. Aan de hand van de WOZ waarde wordt namelijk ook de waterschapsbelasting, de afvalstoffenheffing, schenkbelasting en erfbelasting vastgesteld.

WOZ waarde te hoog?

Wellicht vind je de WOZ waarde van je woning te hoog ingeschat en vraag je jezelf af hoe dit tot stand komt. De gemeente schat de WOZ waarde aan de hand van vergelijkbare woningen die recent een nieuwe eigenaar hebben gekregen. Er wordt gekeken naar de vierkante meters, de ligging, het type woning, het bouwjaar en de woningwaarde. Over het algemeen klopt deze schatting heel aardig.

Ben je het echter niet eens met deze WOZ waarde, dan heb je daar waarschijnlijk goede redenen voor. Misschien is je woning niet zo goed onderhouden, erg gedateerd of zijn er andere specifieke argumenten waarom je denkt dat de woning minder waard is dan de gemeente heeft ingeschat. Als dat zo is kun je bezwaar WOZ waarde indienen. Dit doe je door binnen 6 weken na de ontvangst (dagtekening) van het aanslagbiljet een bezwaar in te dienen.

Bezwaar indienen

Het indienen van een bezwaar kan in de gemeente Amsterdam (in tegenstelling tot sommige andere gemeenten) niet telefonisch, maar moet online (DigiD), per brief, of per e-mail. Het is belangrijk dat je je bezwaarschrift goed motiveert. Dit kan door huizen of panden aan te wijzen die meer overeenkomsten tonen met je eigen woning. Een andere optie is om zelf een tegentaxatie te laten doen door een erkende taxateur. Je kunt deze taxatie dan meesturen met je bezwaar.

Vereniging eigen huis biedt de mogelijkheid tot het doen van een WOZ-check. Dit kun je eenvoudig zelf doen door je adres en het berekende tarief van de WOZ waarde in te vullen. Vereniging eigen huis kan je indien nodig ook in contact brengen met juristen en taxateurs die zich hebben gespecialiseerd in het aanvechten van de opgelegde WOZ waarde. Uiteraard kun je ook zelf contact opnemen met bezwaarmaker.nl.

Bezwaar door een erfgenaam

Het is voor een erfgenaam niet mogelijk om bezwaar te maken tegen de berekende WOZ waarde. Wel is het mogelijk om met een verklaring van erfrecht een nieuwe WOZ beschikking aan te vragen. Ben je het dan niet eens met de nieuwe WOZ beschikking, dan is het mogelijk om een bezwaar in te dienen.

Heb je een bezwaar ingediend tegen de WOZ waarde, dan krijg je automatisch uitstel van betaling voor de aanslag van de OZB. De OZB is echter een deel van het berekende tarief. Het deel dat geen betrekking heeft op de OZB moet wel op tijd worden betaald. Uitstel van betaling geldt totdat er een definitieve WOZ waarde bekend is.