Amsterdam Plaza
Aanbiedingen

Een fiscaal advocaat nodig?

U moet er zeker niet aan denken op enig moment een fiscaal advocaat nodig te hebben. Toch is het iets dat geregeld voorkomt. Want de belastingdienst kan u op elk moment een boete opleggen als u niet voldoet aan de gestelde regelgeving. Zoals bijvoorbeeld wanneer u in zijn geheel niet of niet tijdig een aangiftebiljet aanvraagt of deze niet of wellicht niet tijdig indient. Ook het niet voldoen aan de informatieverplichting kan u al een boete opleveren. Dit soort boetes heten verzuimboetes, waar al heel snel sprake van kan zijn. Het is dus heel belangrijk om de belastingdienst te vriend te houden. En als er onverhoopt toch een boete is opgelegd, kunt u maar beter het juiste kantoor in de arm nemen om u bij te staan als u het niet eens bent met de opgelegde boete. Vink fiscale advocatuur kan dan voor u bezwaar maken. 

Wanneer is een fiscaal advocaat aan te raden?

Een fiscaal advocaat kan nuttig zijn wanneer u niet de regels volgt die gelden voor het bedrijfsleven. Maar ook voor het verkrijgen van advies is een fiscaal advocaat vaak de aangewezen persoon om in te schakelen als kwesties erg gecompliceerd worden. Sommige belastingkwesties kunt u vast zelf wel afhandelen, toch zijn er te veel situaties waarin het inschakelen van een fiscaal advocaat zeker aan te bevelen is. Bijvoorbeeld vanwege de vele regels die bij de belastingdienst gelden en waar rekening mee moet worden gehouden en die ook nog eens geregeld onderhevig zijn aan wijzigingen. Maar ook om een eventueel conflict met de belastingdienst snel, gemakkelijk en effectief te laten verlopen. De professionals van Vink Fiscale Advocatuur in Amsterdam kennen de juiste manieren om met de belastingdienst om te gaan. Door hen in te schakelen ben je er zeker van dat zij ervoor zorgen dat al uw belastingzaken op orde zijn. Of het nu gaat om het betalen of het vereffenen van een belastingschuld. 

Ga voor de professional

Het lijkt een enge gedachte, maar soms kan het niet anders dan dat een probleem met de belastingdienst in de rechtszaal moet worden ‘uitgevochten’. Als dat onverhoopt bij u van toepassing is, is alleen een gekwalificeerd fiscaal advocaat goed genoeg om u bij te staan. Want belastingprocedures zijn complex en zonder juridische vertegenwoordiging kunt u wel eens een onverhoopt ongunstig vonnis te horen krijgen.