Amsterdam Plaza
Verenigingen

De Behoefte Aan Snelheid – Een Dubbele Standaard Voor Agenten

Het komt niet als een verrassing voor iedereen die een Florida snelheidsovertreding ticket ontvangen dat het een kwestie van big business voor de staat. Miljoenen dollars per jaar vloeien in de zakken van de steden en vullen de schatkist van de staat en de lokale overheidskantoren. Neem een kijkje in de boeken van een willekeurige gemeente en, ervan uitgaande dat ze accuraat zijn, zult u zien waar de inkomsten uit verkeersboetes helpen om begrotingstekorten aan te vullen. Als je erover nadenkt, rijst de vraag of lokale overheden niet alleen naar de mooiste museum nederlander maar ook, op moeten rekenen dat mensen de wet overtreden om aan hun fiscale verplichtingen te voldoen. Natuurlijk kan het mijmeren over het optreden van de overheid vaak een heleboel vragen oproepen over goed, fout, eerlijk en oneerlijk. Dat is het geval met snelheidsovertredingen.

Het valt niet te ontkennen dat de snelheidsovertredingen veel geld opleveren

Het valt niet te ontkennen dat de snelheidsovertredingen veel geld opleveren, maar een deel van de snelheidsovertreders dat niet kan worden gekwantificeerd, is dat van de snelheidsovertreders. Het is niet kwantificeerbaar omdat zelden een agent wordt aangehouden voor het begaan van dezelfde snelheidsovertredingen waarvoor andere bestuurders worden beboet, althans niet wanneer hij een politievoertuig bestuurt. Zelfs wanneer een politieagent in zijn eigen voertuig wordt aangehouden, is het hoogst onwaarschijnlijk dat hij een bekeuring voor te hard rijden krijgt, zodra de agent die de stop initieert zich realiseert dat hij te maken heeft met een van zijn collega’s in het blauw.

Ieder van ons heeft wel eens de frustratie

Ieder van ons heeft wel eens de frustratie ervaren van het rijden in druk verkeer terwijl je je aan de verkeersregels probeert te houden (niet altijd een gemakkelijke taak) wanneer er plotseling een agent langs komt suizen. Hij rijdt niet met licht en/of sirene, en het is ongeveer de tijd van een dienstwissel, dus je weet dat hij net op weg naar huis is. Het kan woedend zijn om te zien hoe agenten hiermee wegkomen zonder goede reden en er weinig of geen gevolgen aan verbinden. Dit is vooral waar als je de ontvanger van een snelheidsovertreding ticket … of twee geweest.

Het is geen wonder dat de meesten van ons een kleine vonk van vreugde in ons hart krijgen wanneer we horen over een politieagent die wordt opgepakt voor dezelfde overtredingen als waarvoor zij de rest van ons graag bekeuren. Helaas gebeurt dit maar zelden, en dan nog alleen als het om zware overtredingen gaat of bij herhaling. Soms zijn de overtredingen onder agenten echter zo flagrant of worden ze systematisch in een bepaald gebied, dat het de aandacht trekt van degenen die bereid zijn er iets aan te doen. YouTube staat vol met filmpjes van mensen die agenten filmen die te hard rijden of op een andere manier misbruik maken van de macht die hun is toevertrouwd.

Gelukkig kunnen we nog vaak rekenen op nieuwsbronnen die onderzoek doen naar dergelijk gedrag

Gelukkig kunnen we nog vaak rekenen op nieuwsbronnen die onderzoek doen naar dergelijk gedrag. De Sun-Sentinel voerde in 2012 een onderzoek uit dat resulteerde in de censuur van 44 politieagenten van Miami-Dade. Uit het onderzoek bleek dat deze agenten consequent met voertuigen van de provincie reden met snelheden van meer dan 90 mijl per uur. Vijftig procent van de tijd waren deze agenten buiten dienst toen ze deze overtredingen begingen. Ik weet niet wat meer verontrustend is, het feit dat de helft van de tijd dat zij deze specifieke wet overtraden, wij als belastingbetalers hen betaalden, of dat de andere helft van de tijd zij de wet overtraden en anderen in gevaar brachten in hun privé-tijd.

Uit het onderzoek bleek ook dat veel van deze politieagenten tijdens hun dienst de limieten overschreden die zelfs volgens het beleid van hun afdeling onder cruciale omstandigheden waren toegestaan. Dit lijken mij behoorlijk ernstige overtredingen, maar de enige straffen die de meeste van deze agenten kregen, waren het kortstondig verlies van het privilege om met de politievoertuigen naar huis te rijden na hun dienst en/of het volgen van een 8 uur durende veiligheidscursus voor chauffeurs.

Naast deze bevindingen heeft het onderzoek

Naast deze bevindingen heeft het onderzoek, dat een jaar heeft geduurd, ook aan het licht gebracht dat bijna 800 politieagenten van een groot aantal instanties volgens de SunPass-gegevens tussen 90 en 130 mijl per uur reden. Helaas was de betrokkenheid van de media nodig om deze ernstige zaak aan het licht te brengen, die op haar beurt de verschillende wetshandhavingsinstanties ertoe aanzette om individuele onderzoeken in te stellen. Het resultaat van deze onderzoeken was dat 138 agenten disciplinaire maatregelen kregen opgelegd, niet alleen door hun respectieve instanties, maar ook door de provincies waarin zij werkzaam waren. Helaas ontbrak het hun aan een strenge tuchtmaatregel: op slechts twee uitzonderingen na waren de opgelegde straffen niet meer dan berispingen.

Er zijn incidenten waar de politieagenten die verkeerswetten overtreden lijden onder strengere straffen, met inbegrip van beëindiging of opsluiting, maar deze acties zijn meestal gereserveerd voor malafide agenten die meer ernstige misdrijven plegen. Dat was het geval met een agent uit Miami die gearresteerd werd omdat hij een Florida State Trooper meer dan 18 mijl lang ontvluchtte met snelheden die meer dan 100 mph bedroegen. Waarom had hij zo’n haast? Blijkbaar was hij op weg naar zijn tweede baan terwijl hij in zijn City of Miami politiecruiser reed.

De manier waarop politieagenten

De manier waarop politieagenten, zoals degenen die ik hier heb genoemd, hun macht misbruiken is schandalig. Elke extra rijopleiding die zij krijgen, maakt het niet noodzakelijk veiliger om te hard te rijden en rechtvaardigt niet dat zij het welzijn van anderen in eigen hand nemen. Het feit dat zij de macht hebben om te bepalen of de gemiddelde burger al dan niet binnen de grenzen van de verkeerswetten van Florida handelt, maakt het nog belangrijker dat zij zichzelf aan een hogere standaard van zorgvuldigheid houden. Koppel die verantwoordelijkheid aan het feit dat deze snelheidsovertredingen vaak gebeuren in politievoertuigen die worden betaald met onze belastinggeld, net als de benzine die hen van brandstof voorziet, en de verzekering die hen dekt, en het is gemakkelijk om geïrriteerd te raken door de wetenschap dat deze agenten zelden dezelfde gevolgen zien als wij voor het begaan van precies dezelfde overtredingen.

De meesten van ons wordt van jongs af aan geleerd politiemensen te respecteren, aan hun eisen te voldoen en binnen de grenzen van de wet te opereren. Dat is een bittere pil om voortdurend proberen te slikken wanneer we het gevoel dat de normen volgens welke rechtshandhaving werkt zijn anders dan die welke de rest van ons wordt verwacht zich te houden aan. Als u een snelheidsovertreding of een ander soort verkeersovertreding krijgt, bel ons dan op 954-967-9888 voor een gratis consult. Wij zijn van mening dat de bescherming van uw rechten net zo belangrijk zijn, zo niet belangrijker, dan de rechten van de politieagenten die u verkeersboetes uitschrijven.

 

https://ticketforsale.nl